آرشیو
موضوع بندی
سه‌شنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1384
مولوی


فزونم تشنه

 

نازار دلی را که تو جانش باشی

معشوقه پیدا و نهانش باشی

زان میترسم که از دل آزردن تو

دل خون شود و تو در میانش باشی

دانی که به دیدار تو چونم تشنه

هر لحظه که بینمت فزونم تشنه

من تشنه آن دو چشم مخمور توام

عالم همه زین سبب به خونم تشنه


پنج‌شنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1384
مولویمرا عاشق چنان باید

 

 

مرا عاشق چنان باید

که هر یاری که برخیزد

قیامتها ی پر آتش

زهر سویی بر انگیزد

دلی خواهیم چون دوزخ

که دوز را فرو سوزد

دو صد دریا بشوراند

زموج بحر نگریزد

فلکها را چو مندیلی

به دست خویش در پیچد

چراغ لایزالی را

چو قندیلی در آویزد

چو شیری سوی جنگ آید

دل او چون نهنگ آید

به جز خود هیچ نگذارد

و با خود نیز بستیزد

چو هفتصد پرده دل را

به نور خود بدراند

زعرشش این ندا آید:

" بنامیزد  ، بنامیزد "

چو او از هفتمین دریا

به کوه قاف رو آرد

از آن دریاچه گوهر ها

کنار خاک در ریزد

 

 


یکشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1384
مولویعاشقان مستند و ما دیوانه ایم

 

عاشقان مستند و ما دیوانه ایم

                       عارفان شمعند و ما پروانه ایم      

                                             چون ندارم با خلایق الفتی

                                                                   خلق پندارند ما دیوانه ایم     

                                              در ازل دادند چون جام الست  

                                   تا ابد ما مست آن پیمانه ایم          

                                               ظاهر سستی ما را خود مبین  

                                                          در شکست نفس خود مردانه ایم    

                                            کس نگردد واقف اسرار ما

                                                                        زانکه همچون گنج در ویرانه ایم  

 

 

شعر: مولوی