آرشیو
موضوع بندی
شنبه 11 آذر‌ماه سال 1385
فریدون مشیری

 

 

بغض

 

 

در این جهان لا یتناهی

آیا، به بیگناهی ماهی،

 بغضم نمی گذارد، تا حرف خویش را

از تنگنای سینه بر آرم

گر این تپنده در قفس پنجه های تو،

این قلب بر جهنده،

آه، این هنوز زنده لرزنده،

اینجا، کنار تابه

در کام تان گواراست

حرفی دگر ندارم