آرشیو
موضوع بندی
سه‌شنبه 30 آبان‌ماه سال 1385
حمید مصدق

 

 

 

رهایی

 

بر آستانه در گردِ مرگ می بارید

از آسمان شبزده در شب

تگرگ می بارید

و از تمام درختان بید

با وزش باد

برگ می بارید

که آن تناور تاریخ تا بهاران رفت

به جاودان پیوست

و بازوان بلندش

که نام نامی او را همیشه با خود داشت

به جان جان پیوست

به بیکران پیوست