آرشیو
موضوع بندی
سه‌شنبه 9 آبان‌ماه سال 1385
فریدون مشیری

 

 

شعبده

 

خورشید،

زخم خورده، گسسته، گداخته،

می رفت و اشک سرخش

بر آب می چکید

در بیشه زار دریا

می گشت ناپدید

 

دیگر دلم به ماتم مرگش نمی تپبد

بازیگران شعبده را می شناختم

فردا دوباره از دل امواج می دمید

من ،

خسته، زخم خورده، گسسته

در بیشه زار حسرت خود

می گداختم