آرشیو
موضوع بندی
یکشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1384
فریدون مشیری

 

 

شب ها که می سوخت

 

شب ها که دریا  می کوفت سر را

بر سنگ ساحل چون سوگواران

 

شب ها که می خواند  آن مرغ دلتنگ

تنهاتر از ماه  بر شاخساران

 

شب ها که می ریخت  خون شقایق

از خنجر ماه  بر سبزه زاران

 

شب ها که می سوخت  چون اخگر سرخ

در پای آتش  دل های یاران

 

شب ها که بودیم  در غربت دشت

بوی سحر را  چشم انتظاران

 

شب ها که غمناک  با آتش دل

ره می سپردیم  در زیر باران

غمگین تر از ما هرگز نمی دید

چشم ستاره  در روزگاران 

 

ای صبح روشن   چشم و دل من

روی خوشت را آئینه داران

بازآ که پر کرد  چون خنده تو

آفاق شب را  بانگ سواران