آرشیو
موضوع بندی
جمعه 9 دی‌ماه سال 1384

 

 

 

این شعر زهره خانم برای هزار ویکشب فرستاده ازش خیلی ممنونم

 

 

            به تو گفتم :زندگی زیباست

                                        آری !

                                              زندگی زیباست

                         زندگی آتشگهی دیرینه پا برجاست

                                گر بیفروزیش رقص او در هر کران پیداست

                                  ورنه خاموش است و خاموشی

                                                                       گناه

                                                                          ماست !