آرشیو
موضوع بندی
سه‌شنبه 25 مرداد‌ماه سال 1384
شهیار قنبریخانگی

 

ای تو ابریشم تو ای مخمل تبار

ای تو بی مرز ای تو شهر بی حصار

ای دهان تو پر از عطر غزل

ای زلال خانگی بر من ببار

سرخی ی من از تو ای آتشفشان

ای غزل رنگین کمان ماندگار

لحظه هایم را ببر تا پشت خواب

ای تو تکرار من ای آیینه دار

با تو باید سایه را پیدا کنم

در تو باید گم شوم دیوانه وار

تشنه باید بود و از دریا گذشت

با توام ای حسرت هر شوره زار

ای تو جادوی شب میلاد عشق

سبز سبزم کن در آغوش بهار

ناز من چیزی بگو حرفی بزن

ای تو تعریف من تعریف یار

با تو ام ای خوب خوب خوب من

خسته ام از انتظار و انتظار ...