X
تبلیغات
زولا
هزار و یکشب

آرشیو
موضوع بندی
سه‌شنبه 25 مرداد‌ماه سال 1384
شهیار قنبریخانگی

 

ای تو ابریشم تو ای مخمل تبار

ای تو بی مرز ای تو شهر بی حصار

ای دهان تو پر از عطر غزل

ای زلال خانگی بر من ببار

سرخی ی من از تو ای آتشفشان

ای غزل رنگین کمان ماندگار

لحظه هایم را ببر تا پشت خواب

ای تو تکرار من ای آیینه دار

با تو باید سایه را پیدا کنم

در تو باید گم شوم دیوانه وار

تشنه باید بود و از دریا گذشت

با توام ای حسرت هر شوره زار

ای تو جادوی شب میلاد عشق

سبز سبزم کن در آغوش بهار

ناز من چیزی بگو حرفی بزن

ای تو تعریف من تعریف یار

با تو ام ای خوب خوب خوب من

خسته ام از انتظار و انتظار ...


دوشنبه 24 مرداد‌ماه سال 1384
MetallicAI DISAPEAR

 

Hey Hey Hey

Here I go now

Here I go into new days

Hey Hey Hey

Here I go now

Here I go into new days

I’m pain, I’m hope, I’m suffer

Yeah Hey Hey Hey Yeah Yeah

Here I go into new days

 

Hey Hey Hey

Ain’t no mercy

Ain’t no mercy there for me

Hey Hey Hey

Ain’t no mercy

Ain’t no mercy there for me

I’m pain, I’m hope, I’m suffer

Yeah, Yeah, Hey, Hey no mercy

Ain’t no mercy there for me

 

Do you bury me when I’m gone

Do you teach me while I’m here

Just as soon as I belong

Then it’s time I disappear

HA!!!

 

Hey Hey Hey

And I went

And I went on down that road

Hey Hey Hey

And I went on

And I went on down that road

I’m pain, I’m hope, I’m suffer

Hey Hey Hey Yeah And I went on

And I went on down that road

 

Do you bury me when I’m gone

Do you teach me while I’m here

Just as soon as I belong

Then it’s time I disappear

 

Do you bury me when I’m gone

Do you teach me while I’m here

Just as soon as I belong

Then it’s time I disappear

DIS-A-PPEAR HUH!!!

 

SOLO

 

Screaming in the background

I’m gone I’m gone

I’m gone

Oh yeah I’m gone

I’m gone

I’m gone baby

I’m gone I’m gone

 

Do you bury me when I’m gone

Do you teach me while I’m here

Just as soon as I belong

Then it’s time I disappear

 

Do you bury me when I’m gone

Do you teach me while I’m here

Just as soon as I belong

Then it’s time I disappear

 

 


سه‌شنبه 18 مرداد‌ماه سال 1384پیغام من

 

کو یاری تا به دیارم برساند ؟

پیغامم را به نگارم برساند

کو غمخواری که کنارم بنشیند

دلدلرم را به کنارم برساند

من هم جدا شدم ز آشیانه

من هم دلم شکسته ای زمانه

من هم به ناله های عاشقانه

در این زمانه گشته ام فسانه

بی خبرم ز جای بی نشان تو

بر لب من رسیده جان به جان تو

هجر تو شد نصیب من در این میانه

چه شود کز تو رسد

به شکسته دلی خبری ؟

چه شود گل فکند

به بد آب و گلی نظری ؟

چون نسیم سحر ز برم بگذر

بگذر که مگر گلی از گل من

بدمد چو روم ز نظر

 


شنبه 15 مرداد‌ماه سال 1384
metallica

 


Nothing else mather

 

 

So close no matter how far

Couldn't be much more from the heart

Forever trusting who we are

And nothing else matters

 

Never opened myself this way

Life is ours, we live it our way

All these words I don't just say

And nothing else matters

 

Trust I seek and I find in you

Every day for us something new

Open mind for a different view

And nothing else matters

 

Never cared for what they do

Never cared for what they know

But I know

 

So close no matter how far

Couldn't be much more from the heart

Forever trusting who we are

And nothing else matters

 

Never cared for what they do

Never cared for what they know

But I know

 

Never opened myself this way

Life is ours, we live it our way

All these words I don't just say

and nothing else matter

 

Trust I seek and I find in you

Every day for us something new

Open mind for a different view

And nothing else matters

 

Never cared for what they say

Never cared for games they play

Never cared for what they do

Never cared for what they know

And I know

 

So close no matter how far

Couldn't be much more from the heart

Forever trusting who we are

No nothing else matters

 


جمعه 14 مرداد‌ماه سال 1384حدیث عشق

 

حدیث عشق من و تو

حدیث ابر بهاری

به من چه می رسد ای دوست         از این همه غم و زاری

تو از قبیله لبخند           من از قبیله اندوه

فضای فاصله صد آه

فضای فاصله صد کوه

تو از قبیله لیلی

مناز قبیله مجنون

تو از سپیده و نوری

من از شقایق پر خون

تو از قبیله دریا

من از نژاد کویرم

همیشه تشنه و غمگین

همیشه بی تو اسیرم

 

 

 


پنج‌شنبه 13 مرداد‌ماه سال 1384
n'sync

 Bye Bye Bye

 

  

I’m doing this tonight

You’re probably gonna start a fight

I know this can’t be right

Hey, baby, come on

I loved you endlessly

When you weren’t there for me

So now it’s time to leave and make it alone

 

I know that I can’t take no more

It ain’t no lie

I wanna see you out that door

Baby, bye bye bye

Bye bye

 

Don’t wanna be a fool for you

Just another player in your game for two

You may hate me but it ain’t no lie

Baby, bye bye bye

Bye bye

 

Don’t really wanna make it tough

I just wanna tell you that I had enough

Might sound crazy but it ain’t no lie

Baby, bye bye bye

Oh, oh, oh

 

Just hit me with the truth

Now, girl, you’re more than welcome to

So give me one good reason

Baby, come on

I lived for you and me

And now I’ve really come to see

That life would be much better

Once you’re gone

 

I know that I can’t take no more

It ain’t no lie

I wanna see you out that door

Baby, bye bye bye

Bye bye

 

Don’t wanna be a fool for you

Just another player in your game for two

You may hate me but it ain’t no lie

Baby, bye bye bye

Bye bye

 

Don’t really wanna make it tough

I just wanna tell you that I had enough

Might sound crazy but it ain’t no lie

Baby, bye bye bye

 

I’m giving up I know for sure

I don’t wanna be the reason

For your love no more

Bye bye

I’m checking out, I’m signing off

I don’t wanna be the loser

And I’ve had enough

 

I don’t wanna be your fool

In this game for two

So I’m leavin’ you behind

(Bye bye bye, yeah)

I don’t wanna make it tough

(Make it tough)

But I’ve had enough and it ain’t no lie

(Bye bye, baby)

Bye bye

 

Don’t wanna be a fool for you

(I don’t wanna be your fool)

Just another player in your game for two

(In this game for two)

I don’t wanna be your fool but it ain’t no lie

Baby, bye bye bye

Bye bye

 

Don’t really wanna make it tough

(I don’t wanna make it tough)

I just wanna tell you that I’ve had enough

(But I’ve had enough)

Might sound crazy but it ain’t no lie

Bye bye bye

 


چهارشنبه 12 مرداد‌ماه سال 1384
نیما یوشیج

 

 

 

هست شب

 

 

هست شب، یک شب د م کرده و خاک

رنگ رخ باخته است

باد   نو باوه ی ابر   از بر کوه

سوی من تاخته است

هست شب، همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا

هم ازین روست نمی بیند اگر گمشده یی راهش را

با تنش گرم،بیابان دراز

مرده را ماند در گورش تنگ

به دل سوخته من ماند

به تنم خسته، که می سوزد از هیبت تب ،

هست شب آری شب

 

 

 


سه‌شنبه 11 مرداد‌ماه سال 1384
فروغ فرخزادشب و هوس

در انتظار خوابم و صد  افسوس 

خوابم   به  چشم  باز نمیآید

اندوهگین   و غمزده   می گویم

شاید  ز  روی  ناز  نمی آید

چون  سایه گشته  خواب  و نمی افتد

در  دامهای   روشن چشمانم

 می خواند   آن  نهفته  نامعلوم

در  ضربه های  نبض  پریشانم

مغروق  این جوانی  معصوم 

مغروق  لحظه های  فراموشی

مغروق  این  سلام  نوازشبار

در بوسه  و  نگاه  و همآغوشی

 می خواهمش  در این  شب تنهایی

با  دیدگان   گمشده  در دیدار

  با  درد ‚ درد  ساکت  زیبایی

  سرشار ‚ از  تمامی  خود سرشار

می خواهمش   که بفشردم  بر  خویش

  بر  خویش     بفشرد من  شیدا  را

  بر هستیم   به پیچد ‚  پیچد  سخت

آن  بازوان   گرم و توانا  را

 در   لا بلای    گردن  و  موهایم

گردش  کند   نسیم  نفسهایش

  نوشد   بنوشد  که   بپیوندم

  با  رود   تلخ   خویش  به دریایش

وحشی و  داغ  و پر  عطش و  لرزان

  چون  شعله های  سرکش  بازیگر

  در  گیردم  ‚  به  همهمه ی  در گیرد

خاکسترم   بماند   در بستر

 در آسمان    روشن   چشمانش

  بینم   ستاره های  تمنا  را

 در بوسه های  پر شررش  جویم 

لذات  آتشین  هوسها  را

می خواهمش  دریغا ‚  می خواهم 

می خواهمش   به  تیره   به  تنهایی

 می خوانمش   به  گریه   به  بی تابی

  می خوانمش  به صبر ‚  شکیبایی

لب  تشنه می دود   نگهم   هر دم

  در  حفره های  شب   ‚  شب  بی پایان

  او  آن  پرنده   شاید   می گرید

  بر بام  یک ستاره   سرگردان


یکشنبه 9 مرداد‌ماه سال 1384
avril


Skater Boy

 

He was a boy, she was a girl

Can I make it anymore obvious?

He was a punk,she did ballet

What more can I say?

 

He wanted her, she'd never tell

secretly she wanted him as well.

 

But all of her friends stuck up there nose

they had a problem with his baggy clothes.

 

He was a skater boy, she said see ya later boy

he wasn't good enough for her

She had a pretty face, but her head was up in space

she needed to come back down to earth.

 

five years from now, she sits at home

feeding the baby

she's all alone

 

she turns on tv

guess who she sees

skater boy rockin' up MTV.

 

she calls up her friends,they already know

and they've all got tickets to see his show

 

she tags along and stands in the crowd

looks up at the man that she turned down.

 

He was a skater boy,she said see ya later boy

he wasn't good enough for her

now he's a super star

slamin' on his guitar

does your pretty face see what he's worth?

 

sorry girl but you missed out

well tough luck that boys mine now

 

we are more than just good friends

this is how the story ends

 

too bad that you couldn't see

see that man that boy could be

 

there is more that meets the eye

I see the soul that is inside

 

He's just a boy, and i'm just a girl

can I make it anymore obvious?

 

we are in love, haven't you heard

how we rock each others world

 

I'm with the skater boy, I said see ya later boy

i'll be back stage after the show

i'll be at a studio

singing the song we wrote

about a girl you used to know

 

 


شنبه 8 مرداد‌ماه سال 1384

 

 

مرگ

 

و نترسیم از مرگ

مرگ پایان کبوتر نیست

مرگ در ذهن اقاقی جاریست

مرگ در آب و هوای خوش اندیشه ی سیمین دارد

مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می گوید

مرگ با خوشه انگور می آید به دهان

مرگ در حنجره سرخه گلو می خواند

مرگ مسؤل قشنگی پر شاپرک است

مرگ گاهی ریحان می چیند

مرگ گاهی ود کا می نوشد

مرگ گاه در سایه نشست است به ما می نگرد

و همه میدانیم  ریه های لذت پر اکسیژن مرگ است

 


   1       2    >>