X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
هزار و یکشب

آرشیو
موضوع بندی
سه‌شنبه 14 تیر‌ماه سال 1384


سرگردان

 

این روزها حال کسی دارم که عزیزش را جلویش سر می برند و از او هیچ بر نمی آید . این روزها حال کسی را دارم که در بخشش ، که در ایثار خود را فدا کرده است ، خود را بخشیده است ، خود را تمام کرده است ، تمام شده است . غریب مانده است . تشنه فریاد است و بغضی در گلو دارد . اینروزها ، این شبها ، بیقرارم ، قرار از دلم رفته است ، بیتابم . در خلسه ام . درمعراجم.

این روزها همه جا هستم و هیچ جا نیستم ، تماشا چی ام . از کنار همه چیز و همه کس و هر کجا میگذرم . عابرم . رهگذرم.

از یاد زندگی رفته ام . زندگی از یادم برده است . زنده بودن ؟! نمی دانم .آزادی یعنی تنهایی . وقتی تنهایی ، آزادی و وقتی آزادی ، تنها !!!

دردی تازه در رگها ی بودنم جریان یافته است ، دردی در من اسیر شده است ، زندانی شده است ، در قفس تنم جا خوش کرده است .

دردی تازه ، جوان ،سبز

دردی تنها ، اسیر ، دربند

دردی منتقم ، منتقد ، معتکف.

افعی شده ام افعی ای که جفتش را سر بریده اند ، تنها مانده است و گرفتار و در انتظار فرصت مغتنم برای انتقام و سپس انتحار ! در خودم حلقه زده ام .چنبره زده ام . خسته ام تنها و بیزار و متنفر و خشمگین و سیاه و سرد و کبود. خودم را می بلعم. در خودم فرو می شکنم . در خودم فریاد می زنم . در خودم غرق می شوم . خودم نجات غربتم ، اما غرق میشوم .

هر کس به نوعی خودش را می کشد و من خودم را در خودم ، خودم را به دست خودم می کشم . از خودم رها می شوم ، رهایی ای در عدم . وجودم بلاتکلیف مانده است ! "من " گم شده است .

آن پرنده مرده است . آن پرنده رفتهاست . آن پرنده آشیان بر باد داده است ، آشیان بر باد ساخته است ، پرواز را فراموش کرده است . دگرکوچ نمی توتند که بالهایش را بخشیده است تا  " دیگری " پرواز را تجربه کند . دریغا ! که دیگری بالهایش را پر باش ساخته است و بر آن سر گذارده اسن و آرمیده است . دریغا ... !

اما خدا با ماست . خدا با اوست . خدا با من است . خدا را دارم گرچه او مرا به تمامی ندارد .

خدایا !این پرنده عاشق پرواز را بالی دوباره عطا کن که کوچ بایدش به سوی اقیانوس آرام پر برف پر باران عمیق " خواستن " و " شدن " . برف ، سپیدی ، سپید ه صبح

                       صبح در رسید است . تلاشی دیگر برای پرواز دگر .

                                   

                                     بال بزن !

                                                     بپر !

                                                               پرواز کن !

                 

                             بی نهایت در انتظار توست .